Μουσική Παιδεία

Τὰ τραγούδια τῶν ἀνθρώπων (Ναζίμ Χικμέτ)

Τὰ τραγούδια τῶν ἀνθρώπων εἶναι πιὸ ὄμορφα ἀπ᾿ τοὺς ἴδιους πιὸ βαριὰ ἀπὸ ἐλπίδα πιὸ λυπημένα πιὸ διαρκῆ.

Πιότερο ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώπους, τὰ τραγούδια τους ἀγάπησα. Χωρὶς ἀνθρώπους μπόρεσα νὰ ζήσω, ὅμως ποτὲ χωρὶς τραγούδια· μοὔτυχε ν᾿ ἀπιστήσω κάποτε στὴν πολυαγαπημένη μου, ὅμως ποτέ μου στὸ τραγούδι ποὺ τραγούδησα γι᾿ αὐτήν· οὔτε ποτὲ καὶ τὰ τραγούδια μ᾿ ἀπατήσανε.

Ὅποια κι ἂν εἶναι ἡ γλῶσσα τους πάντοτε τὰ τραγούδια τὰ κατάλαβα.

Σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο τίποτα ἀπ᾿ ὅσα μπόρεσα νὰ πιῶ καὶ νὰ γευτῶ ἀπ᾿ ὅσες χῶρες γνώρισα ἀπ᾿ ὅσα μπόρεσα ν᾿ ἀγγίξω καὶ νὰ νιώσω τίποτα, τίποτα δὲ μ᾿ ἔκανε ἔτσι εὐτυχισμένον ὅσο τὰ τραγούδια…

Κλασικό Τραγούδι (Μονωδία)

Για άτομα από 17 ετών και άνω

Στόχος των μαθημάτων κλασικού τραγουδιού είναι η εξασφάλιση  όμορφου ήχου  φωνής, καθαρής άρθρωσης και διαμόρφωσης  τεχνικής κλασσικού τραγουδιού.
Επίσης, διδάσκεται η καλή στάση του σώματος και τεχνικές αναπνοής για τη  διατήρηση και  ενιίσχυση της φωνής. Η χρήση  απλής μελωδίας και ειδικών  ασκήσεων σκοπεύουν στην επέκταση και ευελιξία της φωνής.

Κόστος Μαθήματος 20 €/ώρα
Σάββατο 11:00

Τραγούδι (έντεχνο-λαϊκό)

Κόστος Μαθήματος 15€/ώρα

Ομαδικά Φωνητικά Group

Για άτομα πάνω από 16 ετών και μέχρι 4 άτομα για δημιουργία group
Κόστος Μαθήματος 10€/ωρα

Ορθοφωνiα-Λόγος

Στο μάθημα της Ορθοφωνίας και Λόγου διδάσκονται η σωστή εκφορά των φθόγγων της ελληνικής γλώσσας, η σωστή προφορά των λέξεων και ο κατάλληλος τονισμός και χρωματισμός των φράσεων.

Κόστος  Μαθήματος 7€/ώρα

Θεωρία της Μουσικής (Σολφέζ, Dictee)

Για παιδιά από 8 ετών και άνω
Κόστος μαθήματος 7€/ώρα
Σάββατο πρωί κατόπιν συννενόησης